Om stiftelsen

Stiftelsen bildades år 1911 då Sophie Heckscher donerade 500 000 kronor till uppförandet av ett flervåningshus med bostäder på Södermalm i Stockholm. Bostäderna uppläts i första hand till fattiga judar, som invandrat från Östeuropa. Fastigheten såldes på 1980-talet och förmögenheten förvaltas nu på annat sätt.

Stiftelsen delar varje år ut bidrag till sociala och andra samhällsnyttiga ändamål med företrädesvis judisk anknytning. I första hand ges bidrag av engångskaraktär. Stiftelsens praxis är att dela ut bidrag till institutioner eller till organisationer.


I början av 2000-talet uppstod inom stiftelsen ett behov och en vilja till omorientering. Urkunden plockades fram. I långa diskussioner prövades den av styrelsen och när man väl var redo att höja blicken var det ganska självklart att nöden bland Baltikums judar skulle hamna i blickfånget. Återkopplingen till Sophie Heckschers vilja har med andra ord resulterat i ett omfattande och mångårigt projekt kallat Jeladim shelanu/Våra barn.

Att bistå judisk ungdom i Estland. Projektet syftade till att ekonomiskt, socialt, medicinskt och psykologiskt ta sig an ett 90-tal av Estlands mest utsatta judiska barn och ungdomar i åldrarna sex till sexton år. Man eftersträvade ett omhändertagande som innefattade både fysiska och psykiska aspekter i barnens tillvaro.

Efter nio års närvaro i Estland blev det dags att byta fokus.  Efter en del funderande, rekognosering och förberedande möten beslöt stiftelsen att engagera sig i ett nytt flerårigt projekt – denna gång i Riga – Jeladim shelanu Riga!


 

Pågående projekt

Gravplatsprojektet

Läs mer

Synagogan Jeshurun: renovering av torahskåp

Läs mer

Riga och Tallin 2023

Läs mer

Hillelskolan – Värdegrundsarbete och nya läroböcker

Läs mer

Föreningen Förintelsens Röster

Läs mer

Judiska Församlingen i Stockholm – Hashana Haba

Shana haba’a är ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian. Läs mer

Renoveringsbidrag till synagogan i Norrköping

Läs mer

Limmud

I november 2023 arrangeras Limmud i Stockholm för sextonde gången. Ett kulturellt potpurri för var och en som vill ta ett steg längre på sin judiska resa. Läs mer

Maccabi – PGT

PGT är en ungdomsturnering i fotboll. Läs mer

Änglagård

Generösa bidrag till Änglagårds ungdomsverksamhet. Läs mer

Judiska Församlingen Göteborg

Göteborgs ungdomsprojekt, som drivs av schlichim från Israel. Läs mer

Jaldeinu Riga

Läs mer

Judiska Hemmet

Vi vill återigen rikta ett stort tack till Heckschers Stiftelse för det generösa bidrag vi tilldelades i samband med utbrottet av Covid 19 på Judiska Hemmet. Läs mer

Limmud konferens

Limmud Stockholms syfte är att erbjuda alla som är på sin judiska resa möjligheter till judiskt lärande. Detta sker genom ett tvådagars event Läs mer

Paideia folkhögskola

Heckschers stiftelse spelade en viktig roll i bildandet av Sveriges första folkhögskola med judisk profil. Läs mer

Amanah

Föreningen Amanah bildades hösten 2017 i syfte att bygga förtroende mellan judar och muslimer i Malmö med omnejd. Ordet Amanah betyder tillit på arabiska och är närliggande också det hebreiska ordet Emunah. Läs mer

Hillelförlagets nysläpp

Beviljat bidrag till Hillelförlaget möjliggjorde denna utgivning som släpps i september. Läs mer

Beviljade anslag 2020

Följande bidragssökanden beviljats/mottagit ekonomiskt stöd av stiftelsen. Läs mer

Norra kapellet

I över 150 år har judar begravts på Norra Judiska Begravningsplatsen. Kapellet som byggdes 1857 är en av de vackraste byggnaderna i svenskjudisk historia. Läs mer

Förskola Estland

Tallinns Församling har vinnlagt sig om att informera och på annat sätt möjliggöra för alla judiska familjer bosatta i staden att anmäla sina barn till den nystartade förskolan. Den officiella invigningen hölls den 8 september 2013. Verksamheten är i full gång och har blivit mycket populär – fina, ändamålsenliga lokaler och inte minst den välutbildade personalen har bidragit till succén. Läs mer

Jeladim Shelanu Estland

Jeladim shelanu/Våra barn - stiftelsens fleråriga satsning på judisk barn och ungdomsverksamhet i Tallinn/Estland. Läs mer

Glämsta

Det som på 1910-talet började som ett utpräglat
socialt projekt där Judiska Församlingen i Stockholm
tack vare Isak Hirsch donation till
Läs mer