Limmud

I november 2023 arrangeras Limmud i Stockholm för sextonde gången. Ett kulturellt potpurri för var och en som vill ta ett steg längre på sin judiska resa. En helg fyllt av diskussioner, musik, teater, matlagning, yoga, litteratur, politik eller annat.
För Limmud 2023 planeras ett omfattande program med ett rikhaltigt utbud av sessioner. Närmare ett hundratal ideellt arbetande personer ställer upp varje år för att genomföra detta stora event och ge god service till alla våra besökare. Vartefter programmet blir klart kommer det att presenteras under hösten på Limmuds webbplats. Ett varmt tack till alla våra deltagare som uppskattar Limmud och naturligtvis också till Heckschers som finansiellt stödjer vårt event.