Glämsta

Glämsta sommarkoloni

Stiftelsen har från allra första början varit involverad i Glämsta sommarkoloni på Väddö.  Redan på den tiden, alltså i början på 1900-talet, när stiftelsen lät bygga ”judehuset” på Klippgatan på Söder såg man till att barn som bodde på Klippgatan kunde tillbringa sina somrar på Glämsta.  Man ville ge dem möjligheten att komma ut i friska luften, bada, äta upp sig och hjälpa till med olika bestyr på gården. Stiftelsens senaste stora donation (2009) uppgick till om 500tkr.  Medlen har använts till byggandet av ett allaktivitetshus på Glämsta – en ny byggnad som ligger alldeles intill matsalen.

Det som på 1910-talet började som ett utpräglat socialt projekt där Judiska Församlingen i Stockholm tack vare Isak Hirsch donation till församlingen av lantbruket Glämsta i Väddö socken kunde bereda fattiga judars barn möjlighet att tillbringa sina somrar på landet. På Glämsta fick barnen möjlighet att vistas utomhus och att äta sig mätta mot att de hjälpte till med att utföra de sysslor som tillhör ett lantbruk.  Så småningom när den skriande fattigdomen lindrats blev Glämsta vistelserna alltmer eftertraktade. Kolloverksamheten breddades därför till att omfatta alla judiska barn oberoende av klasstillhörighet. I utvecklingen och uppbyggnaden av detta underbara sommarkollo – det judiska Sveriges pärla – har Heckschers stiftelse med stor uthållighet bidragit till genom att ekonomiskt bistå när det behövts.  År 2009 beviljade stiftelsen Glämsta en betydande donation om 500tkr.  Medlen har delvis finansierat bygget av ett allaktivitetshus på Glämsta. Det ligger alldeles intill matsalen och används flitigt av både barn och vuxna..

 

 

Våren 2013 öppnades det nya allaktivitetshuset och blev en succé redan innan den officiella invigningen gått av stapeln!
Under sommarens barnperioder har huset varit i flitig användning och utnyttjats precis på det sätt som det var tänkt – nämligen genom att möjliggöra multipla parallella aktiviteter i samma hus, men utan att störa varandra.  Allt detta tack vare husets flexibla inne/vikväggarna!

 

 

 

 

Så här blev slutresultatet:

1990 – talet

Under 1990-talet breddades mottagarkretsen för stiftelsens stöd.  Förutom Judiska Sjukhemmet och Glämsta kom även Neuberghska Ålderdomshemmet i GöteborgHillelskolan i Stockholm och annan ungdoms- och utbildningsverksamhet att ingå bland Stiftelsens prioriterade destinatärer.  Så småningom breddades kretsen ytterligare och kom även att omfatta kulturverksamhet med judiskt innehåll. Här kan nämnas Stockholms Judiska filmfestival, Lena Einhorns dramadokumentär Ninas resa och Judisk Kulturdialog på Bokmässan i Göteborg som vid ett flertal tillfällen fått hjälp av stiftelsen.

 

 

 

2000 – talet

I början av 2000-talet uppstod inom stiftelsen ett behov och en vilja till omorientering. Urkunden plockades fram. I långa diskussioner prövades den av styrelsen och när man väl var redo att höja blicken var det ganska självklart att nöden bland Baltikums judar skulle hamna i blickfånget.

Återkopplingen till Sophie Heckschers vilja har med andra ord resulterat i ett omfattande och flerårigt (nu inne på 6e året) projekt kallat Jeladim shelanu/Våra barn – Att bistå judisk ungdom i Estland.

 

Projektet syftar till att ekonomiskt, socialt, medicinskt och psykologiskt ta sig an ett 90-tal av Estlands mest utsatta judiska barn och ungdomar i åldrarna sex till sexton år.  Man eftersträvar ett omhändertagande som innefattar både fysiska och psykiska aspekter i barnens tillvaro.

Nu när stiftelsen efter ett sexårigt engagemang håller på att avslutas, både mottagare och givare är överens om att stiftelsen genom sitt betydande bistånd hjälpt till att skapa hållbara strukturer I Tallinns Judiska Församling.  Utifrån dessa kan församlingen i Tallinn arbeta vidare på egen hand, varför stiftelsen åter ser sig om efter nya utmaningar.  Det är möjligt att utmaningarna även fortsättningsvis kommer att ligga i Estland, men stiftelsen kanske främsta förhoppning är att ett projekt hemma i Sverige också ska ingå bland de nya framåtblickande satsningarna.  Här avses möjligheten att en judisk folkhögskola i Sverige/Stockholm, Martin Buber skolan ska bli verklighet.  Om så blir fallet kommer skolan i dess uppstartningsskede med all sannolikhet att behöva stiftelsens stöd.

 

 

Varför bestämde sig Heckschers Stiftelse att stödja gänget som ville renovera Glämsta?

Stiftelsen har i många år stöttat Glämsta med betydande belopp, dels för att Glämstaverksamheten ligger i linje med stiftelsen ändamål och dels, för att vi ser Glämsta
sommarläger som en mycket viktig del av det judiska Sverige.

När stiftelsen fick kännedom om att församlingsmedlemmar ville dra igång ett renoveringsprojekt av Glämsta beslöt den av två skäl att skänka 100 000 kronor för dettaändamål. Renoveringsbehovet av Glämsta har länge varit stort och en ypperlig möjlighet för stiftelsen att uppmuntra och stödja ideella insatser.

Att församlingsmedlemmar och även andra använder sin semestertid till att aktivt ta del isådant arbete är unikt och bör uppmuntras. Stiftelsens ordförande Henrik Salamon var själv på
plats och drog sitt strå till renoveringsstacken. Att det blev lyckat ser vi både när vi beskådar de uppfräschade byggnaderna och på alla glada ansikten hos dem som var involverade i
arbetet. Imponerande och en stor eloge till Eli Wald, initiativtagare, och till alla andra som medverkade till ett uppfräschat Glämsta.

 

Några bilder från den pågående renoveringen: