Hillelskolan – Värdegrundsarbete och nya läroböcker

I juni 2022 påbörjades en värdegrundsresa med alla Hillels medarbetare med utgångspunkt på vår vision som lyder: “Varje barn som lämnar Hillel skall ha nått sin fulla kunskapspotential, vara en god medborgare och ha en trygg grund för att göra vidare val inom det judiska spektrat” dvs hjärna – hjärta – själ.
Under året har en projektgrupp med medarbetare från alla Hillels enheter utgått från materialet som framkom i juni och jobbat med olika frågeställningar, både på individnivå, gruppnivå och helhetsnivå. Arbetet är långsiktigt och syftet är att stärka Hillel och få alla medarbetare att utgå från vår vision.
Nya hebreiskaböcker: Vi på Hillelskolan har under en lägre tid arbetat med en typ av hebreiskabok. När vi nu är inne i EFI (Education for Impact) projektet har vi med konsulters hjälp från Israel föreslagits att prova nya böcker för undervisningen i hebreiska. Skillnaden mellan de gamla och dessa nya böcker är att det blir en del av undervisningen och det är mer fokus på vardagsting. Eleverna får en grund i det hebreiska språket och förståelse, både muntligt och skriftligt.