Riga och Tallin 2023

Även under 2023 har stiftelsen donerat betydande summor till de judiska församlingarna i Riga och Tallinn.


Riga:
Medlen har använts till att hjälpa de allra fattigaste och utsatta, samt att stötta en fortsatt uppbyggnad av judiska instuitioner som dagis, skolor och program för äldre.
För att säkerställa att varje familj har tillräckligt med mat att äta, så tillhandahålls kreditkort avsett för matinköp och för specialkost, som till exempel sockerfri mat.
Matlådor för extra utsatta situationer tillhandahålls också.
Församlingen kunde säkerställa att varje familj kunde hålla sig varma och skyddade under vintern, genom att ge bidrag till kostnader för uppvärmning, men också betala för akuta kostnader så att värmen / elen inte stängdes av.
Församlingen kunde säkerställa att varje familj har medel att kunna ge sina barn en grundläggade utbildning. Därutöver läxhjölp och stöd till fritidsaktiviteter.
Församlingen kunde säkerställa att varje familj fick hjälp att skapa en säker och trygg miljö för barnen i familjer i socioekonomisk utsatthet och psykisk och emotionell utsatthet på grund av krig och andra trauman.


Tallin:
Under 2022 / 2023 kunde sociala enheten vid Estlands judiska församling tillhandahålla hjälp till behövande medlemmar. Biståndet bestod av mathjälp samt bidrag till uppvärmning till fattiga familjer; nödhjälp till flyktingfamiljer; hjälp till familjer som kämpar med arbetslöshet; vård och stöd i hemmet gentemot äldre, samt ett projekt för minnesbevarande för äldre.
Detta var extra viktigt i år, då inflationen på mat är 19,1 %.
Ett mycket uppskattat projekt har varit ett program riktat till äldre som syftar till att bromsa minnesförlust och kognitiv förmåga. 17 personer deltog och gruppen leddes av professionella instruktörer med hjälp av personalen på centret.