Amanah

Föreningen Amanah bildades hösten 2017 i syfte att bygga förtroende mellan judar och muslimer i Malmö med omnejd. Ordet Amanah betyder tillit på arabiska och är närliggande också det hebreiska ordet Emunah.

Ryggraden i verksamhet är rabbin Moshe David HaCohen och imam Salahuddin Barakat. Amanah är unikt – en ortodox rabbin och en ortodox imam bedriver och genomför alla aktiviteter TILLSAMMANS, vilket också har bidraget till framgångarna och det stora intresset såväl i Sverige som internationellt. Inte minst har det faktum att en rabbin och imam visar sig tillsammans i det offentliga rummet bidragit till eftertanke hos många som annars inte kunde tänka sig att ha kontakt med ”den andre”.

Amanah har haft som huvudfokus att utbilda skolungdomar i såväl grundskola som gymnasieskolan om det judiska och muslimska, om vad som förenar och särskiljer traditionerna, men också adressera och uppmuntra till lärande och diskussion om antisemitism och islamofobi.

Utöver fokus på skolor har Amanah allmänna studiekvällar där olika, ibland kontroversiella ämnen, studeras utifrån judiska och muslimska religiösa texter med tillhörande samtal och diskussioner.

Exempel på ämnen har varit bl a ”Våld och religion; finns det något som rättfärdigar våld i judendom och islam”, ”Det utvalda folket – finns det något sådant och vilket är det utvalda folket”.

Dessa studiekvällar har mött stort intresse och inte bara judar och muslimer har deltagit utan även svensk allmänhet. Deltagarna har delats in i blandade grupper för att diskutera de framlagda texterna för kvällens tema. På så sätt har det också vuxit fram en ökad förståelse för olika perspektiv, vilket visat sig vara mycket uppskattat.

Utöver ovan nämnda påbörjade Amanah före Covid 19 kontakter med både Lunds och Malmös Universitet för att rikta in sig på högskolestuderanden inom vissa yrkesgrupper. Genom att adressera frågor som berör judar och muslimer ökar sannolikhet att blivande lärare, läkare, jurister, tandläkare som kommer i kontakt med människor i sina respektive yrken, också står rustade att hantera de fördomar som finns i vissa grupper.

Sedan starten 2017 har Eduard och Sophie Heckscher Stiftelse årligen bidragit till Amanahs verksamhet. För detta är Amanah mycket tacksam, inte bara för att verksamheten inte skulle kunna bedrivas utan donationer, men också för att det sänder en viktig signal till oss som engagerat oss, att det är fler som tror på betydelsen av Amanahs arbete. Så ett stort tack till Stiftelsen som stöttat Amanah från dag ett.