Judiska Församlingen i Stockholm – Hashana Haba

Shana haba’a är ett 1-års program riktat till ungdomar som går i nian. Syftet med programmet är att utbilda en grupp ungdomar om Israel och kopplingen mellan judendom och det heliga landet, samt att diskutera identitetsfrågor. Det gör vi på gruppträffar i Stockholm, kollohelger med relaterade ämnen och en utbildningsresa till Israel. Israelresan består både av vandringar, besök på heliga och icke-heliga platser, träffar med israeler och grupper inom Israel, samt volontärsarbete.
Idag är Shana haba’a ett eftertraktat program och en milstolpe i judiska ungdomars liv. I läsåret 2022/2023 hade vi 54 ungdomar födda 2007 som deltog i programmet, och 6 ledare.
Deltagaravgiften var 30 000 kr, som täcker cirka 2/3 av församlingens kostnader med programmet. Priserna i Israel har gått upp precis som i Sverige, och vi vet redan nu att vi kommer ha höjda kostnader med programmet framöver.