Maccabi – PGT

Fyra intensiva PGT-dagar med mer än 140 spelade matcher genomfördes i maj 2023. Det fina vädret samt en avvärjd SJ-strejk gjorde att volontärer, föräldrar, ledare och spelare helt kunde inrikta sig på att ha trevligt, njuta av spelet och skapa en trevlig PGT-atmosfär. Det märktes framför allt på fotbollsplanerna där stämningen var god och ärlig men även under de båda shabbesmiddagarna (600 närvarande!) som anordnades i Bajit och restaurang K-märkt, samt i synagogan under lördagen.
Totalt deltog lite över 400 spelare från sju skandinaviska städer samt Tallinn.
Speciellt minnesvärt var också invigningen och avslutningen med tillhörande prisceremoni, när alla spelare och ledare gemensamt tågade in på Östermalms IP. Att ha alla spelare och ledare samlade tillsammans på innerplanen gav verkligen en bra bild av vilken stor och viktig kraft PGT har blivit. PGT handlar om så mycket mer än att bara vinna.
PGT hade inte kunnat genomföras lika framgångsrikt utan ert generösa bidrag och för det vill vi framföra ett enormt stort TACK!!!