Paideia folkhögskola

Paideia

 

Paideia folkhögskola

Heckschers stiftelse spelade en viktig roll i bildandet av Sveriges första folkhögskola med judisk
profil. År 2011 finansierade stiftelsen en utredning för Judiska Centralrådets räkning med syfte
att undersöka förutsättningarna för en judisk folkhögskola i Sverige. I det efterföljande arbetet
blev Institutet Paideia engagerade för att driva frågan vidare om att starta en folkhögskola. Idén
om en judisk folkhögskola blev verklighet 2016 då Paideia folkhögskola grundades och fick
tillstånd av Folkbildningsrådet att starta en treårig försöksverksamhet. Heckschers stiftelse
bidrog ekonomiskt under hela försöksperioden.

Den 1 januari 2019 blev Paideia folkhögskola en självständig folkhögskola och blev därmed
Sveriges 156:e folkhögskola. Under 2019 fortsatte Paideia folkhögskola att växa och flyttade in i
nya lokaler i anslutning till Historiska museet. Utformningen av de nya lokalerna möjliggjordes
bland annat tack vare generöst stöd från Heckschers stiftelse.

Paideia folkhögskola är Sveriges första folkhögskola med judisk profil och är en mötesplats för
alla intresserade av judiskt lärande, tänkande och kreativitet. Genom den judiska profilen verkar
Paideia folkhögskola för att stärka judisk folkbildning i Sverige och att skapa en starkare grund
för att vidareutveckla judiskt liv och kultur. Paideia folkhögskola vill också vara en aktiv del av
civilsamhället och utforska frågor runt minoriteter, mänskliga rättigheter och interkulturellt
arbete. Paideia folkhögskola har också ett unikt samarbete med Kista folkhögskola som är
Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil.

Kurser i judiska studier

Paideia folkhögskola har en bred judisk folkbildningsverksamhet. År 2020 bestod
kursverksamheten av ca 30 deltidskurser med över 600 deltagare. Kurserna spänner över
områden som judisk kultur, konst och språk såväl om judiskt liv, filosofi och historia. Några av
kurserna ges tillsammans med samarbetspartners såsom Judiska församlingen i Stockholm,
Judisk krönika, Jiddisch-sällskapet i Stockholm, Judiska släktforskningsföreningen, mfl.
Tillsammans med Institutet Paideia driver Paideia folkhögskola också Ettårsprogrammet i
judiska studier som är en intensiv heltidsutbildning i judiska studier för europeiska studenter.
Paideia folkhögskola genomför även judiska kulturprogram som når ca 2000 personer per år.

Allmän kurs: politik och religion

Utöver profilkurserna har Paideia folkhögskola också en Allmän kurs. Allmän kurs finns på alla
svenska folkhögskolor och syftar till att ge personer som saknar fullständiga gymnasiebetyg
möjlighet att tillgodogöra sig studier motsvarande gymnasiet i en friare pedagogisk form. Efter
avslutade studier på allmän kurs ges behörighet till högskola och universitet. Då allmän kurs är
en fri studieform finns goda möjligheter att skapa profiler och särskilda fokusområden på
utbildningen. Paideia folkhögskola har en unik inriktning på Allmän kurs med fokus på ämnen
som politik och religion. Allmän kurs genomförs också i samarbete med Kista folkhögskola som
är Sveriges enda folkhögskola med muslimsk profil.
Tack vare Heckschers bidrag så har Sverige nu fått en ny folkhögskola och den enda judiska
folkhögskolan i Norden.

 

För mer information om Paideia folkhögskola se: https://paideiafolkhogskola.se/