Änglagård


Vi vill uttrycka vår uppskattning och tacksamhet för att ni ville stödja vår verksamhet och en judisk framtid i Sverige. Vi har med ert bidrag kunnat förverkliga Änglagård 2023 och med ert stöd bidragit till att vi under två veckor fått äran att utbilda och inspirera 38 fantastiska judiska ungdomar.
Det här är ett viktigt steg för att det i framtiden skall finnas kunniga judiska ungdomsledare i de judiska församlingarna runt om i Sverige. 2023 blev lyckligtvis inte ett så utmanande år som vi förväntade oss i.o.m. de ökade mat- och elpriserna. Tack vare generösa bidrag blev sommarens verksamhet lika bra som tidigare år, om inte bättre, vilket vi känner oss stolta och tacksamma för.