Hillelförlagets nysläpp

 

Jubileumsboken “Jag må bo mitt ibland dem” – Stora synagogan 150 år – utkommer under andra hälften av september månad 2020.  Heckschers stiftelse har vid ett flertal tillfällen beviljat projektet ekonomiskt stöd.

Beslutet att sälja den befintliga synagogan i Gamla stan fattades redan på 1860-talet. Istället skulle man låta uppföra en ny och ståtlig gudstjänstlokal i stadens nya centrum. Detta är upptakten till ett helt nytt kapitel i svenskjudisk historia.

Den nya synagogan skulle ligga inom broarna eller ”strax i början av Malmarna”, på en fri plats och inte emellan boningshus. Den skulle ligga i en ”fridfull trakt” och inte vid handelstorg eller nära bullersam trafik och stor nog att rymma en byggnad i väst-östlig längdriktning – allt i enlighet med den judiska religionens krav.

Utkommer i september månad 2020.

För mer information kontakta förlaget: [email protected]

Många hälsningar

Marina