Beviljade anslag 2020

Följande bidragssökanden beviljats/mottagit ekonomiskt stöd av stiftelsen.

Projekt Amanah
Föreningen B’nei Akiva
Föreningen Förintelsens Minne
Hillelförlaget – Jubileumsbok – Stora Synagogan 150 år
Hillelförlaget – Jag må bo mitt ibland dem – utkommer i september.
Biståndsprojektet Jeladim Shelanu i Riga/Lettland
Judiska Församlingen i Göteborg
Judiska Församlingen i Stockholm
Judiska Församlingen i Tallinn
Limmud Stockholm
Moishe House Stockholm
Paideia Folkhögskola
Installation Bajit ljusgård
Stiftelsen Judisk Krönika
Projekt Tshiribim
Föreningen Änglagård

Stort tack redan på förhand!

Marina
Heckschers stiftelse