Föreningen Förintelsens Röster

Föreningen fick ett bidrag för att genomföra ett projekt med kompetenshöjande och motivationshöjande aktiviteter för våra föreläsare. Syftet med utbildningar var att även initiera ett erfarenhetsutbyte med motsvarande verksamheter i Stockholm, Malmö och Göteborg.