Judiska Hemmet

Vi vill återigen rikta ett stort tack till Heckschers Stiftelse för det generösa bidrag vi tilldelades i samband med utbrottet av Covid 19 på Judiska Hemmet.

Detta stöd har till stor del bidragit till att vi kunnat köpa in det skyddsmaterial som behövdes för att motverka smittan. Pengarna gick huvudsakligen till inköp av ansiktsmasker, visir och långärmade förkläden.

Det är förstås djupt beklagligt att smittan överhuvudtaget tog sig in på Judiska Hemmet. Vi kan inte nog uttrycka vår sorg och medkänsla till alla de boende och närstående som drabbats av sjukdom och förlust.

Nu, några månader senare, är vi dock försiktigt optimistiska, eftersom ingen av våra boende under de senaste fem månaderna månader har smittats.