Jeladim Shelanu Estland

Jeladim shelanu/Våra barn – stiftelsens fleråriga satsning på judisk barn och ungdomsverksamhet i Tallinn/Estland

Att bistå judisk ungdom i Estland. Projektet syftade till att ekonomiskt, socialt, medicinskt och psykologiskt ta sig an ett 90-tal av Estlands mest utsatta judiska barn och ungdomar i åldrarna sex till sexton år. Man eftersträvade ett omhändertagande som skulle innefatta både fysiska och psykiska aspekter i barnens tillvaro. Stiftelsen var djupt engagerad i denna satsning från start det vill säga från början av 2000-talet och under ett decennium framåt.
Heckschers stiftelse är sedan ett par år tillbaka aktivt involverad i ett liknande flerårigt projekt för utsatta barnfamiljer i Riga.