Judiska Församlingen Göteborg

Göteborgs ungdomsprojekt, som drivs av schlichim från Israel, kan delas upp I två områden: utbildning och religion, där man:
– hjälper till med den ortodoxa minyan med gudstjänster under helgerna.
– ordnar shabbatmiddagar för unga och andra församlingsmedlemmar.
– arbetar med judisk utbildning i grupper för olika åldrar, inklusive vuxna.
– möter judiska ungdomar minst en gång i veckan.
Sammanfattningsvis betyder projektet mycket för judiskt liv och utbildning i Göteborg.