Gravplatsprojektet

Målet med projektet var att göra kvarter J på Norra judiska begravningsplatsen, där flickorna från de Vita båtarna ligger begravda, vackrare och genom QR-koder på de nya gravnummerstenarna informera om hemsidan om flickornas öden (som ingår i projektet ”Förlorade röster”) som Daniel Leviathan tillsammans med Nya
Förintelsemuseet håller på att slutföra.
I sommar har man passat på att renovera hela kvarteret. Det kändes inte bra att lägga ut de vita marmorstenarna i ett kvarter som inte är tipptopp. Den 7/9 var det VIP-invigning för projektet Förlorade röster (där Gravnummerprojektet är ett delprojekt) på Sveriges museum om Förintelsen.