Projekt

Jeladim shelanu/Våra barn – stiftelsens fleråriga satsning på judisk barn och ungdomsverksamhet i Tallinn/Estland

I början av 2000-talet uppstod inom stiftelsen ett behov och en vilja till omorientering. Urkunden plockades fram. I långa diskussioner prövades den av styrelsen och när man väl var redo att höja blicken var det ganska självklart att nöden bland Baltikums judar skulle hamna i blickfånget.
Återkopplingen till Sophie Heckschers vilja har med andra ord resulterat i ett omfattande och flerårigt (nu inne på 6e året) projekt kallat Jeladim shelanu/Våra barn ? Att bistå judisk ungdom i Estland.
Projektet syftar till att ekonomiskt, socialt, medicinskt och psykologiskt ta sig an ett 90-tal av Estlands mest utsatta judiska barn och ungdomar i åldrarna sex till sexton år. Man eftersträvar ett omhändertagande som innefattar både fysiska och psykiska aspekter i barnens tillvaro.
Läger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket av det stöd som nämnts ovan sker i det tysta, men ibland under de stora högtiderna uppmärksammas alla genom det gemensamma firandet.
Parallellt med det individuella och familjebaserade stödet, har stiftelsen också satsat på att skapa en samlingsplats, ett stort rum i församlingsbyggnaden, en byggnad i centrala Tallinn som ägs av Judiska Församlingen i Tallinn.


Det var viktigt att rummet utformades i enlighet med de önskemål som barnen/ungdomarna själva uttryckte.  Rummet har blivit en succé och är fortsättningsvis en mycket uppskattad samlingsplats för Tallinns judiska unga.

 

 

 

 

 

Förskola i Tallin

 

Förskola Tallin

Förskola Tallin

Denna underbara trävilla (klicka på bilden) i centrala Tallinn har Tallinns Judiska Församling förvärvat från Tallinns Stad.  Efter det historiska beslutet att förvärva en ny fastighet beslöt församlingen genomföra en helrenovering med målsättningen att på bästa sätt anpassa lokalerna till den nya verksamheten.

Tallinns Församling har vinnlagt sig om att informera och på annat sätt möjliggöra för alla judiska familjer bosatta i staden att anmäla sina barn till den nystartade förskolan.

Personalrekryteringen är sedan en tid tillbaka i full gång och man är nöjd med att så många välmeriterade personer sökt anställning på förskolan. Som det ser ut idag kommer man till hösten att ha minst tre barngrupper i verksamheten.

Den officiella invigningen blir den 8 september 2013.

 

Nedan bilder på fastigheten som den såg ut vid köpetillfället.  Därefter följer bilder på från renoveringsarbetet.

 

 

 

 

Stiftelsen har nu avvecklat sitt engagemang i Tallinns Judiska Församling och i stället riktat blicken annorstädes, men dessförinnan beviljade styrelsen en substantiell avskedspresent till Tallinns nystartade judiska förskola.